Przeciwdziałanie nieodpowiednim treściom w sieci

Definicja pornografii nie jest jednoznacznie sprecyzowana, aczkolwiek należy jasno i wyraźnie powiedzieć, że niestety często się zdarza, iż teoretycznie subtelny akt i nagość zakryta, tak naprawdę stanowią wulgarną formę pokazania nagiego ciała, co w ogólnym rozumieniu jest już pornografią.

W dobie dzisiejszych czasów coraz częściej możemy natrafić na treści pornograficzne, a nawet pedofilskie i zoofilskie, które znajdują się pod przykrywką niewinnie wyglądających stron. W ten sposób nieświadomie klikając w witrynę, jesteśmy automatycznie przekierowywani na strony, których tak naprawdę w ogóle nie szukaliśmy i których znaleźć nie chcieliśmy. Pornografia staje się w ten sposób niezwykle łatwo dostępna. Ta łatwość dotarcia do zakazanych materiałów dotyczy niestety również dzieci. Strony, które zawierają nieodpowiednie treści nierzadko nie są zabezpieczone jakimkolwiek hasłem ani też opatrzone chociażby informacją o tym, iż zawarte w niej materiały mogą być nieodpowiedni dla dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia.

Przeciwdziałanie ukrytym treściom pornograficznym w internecie

Materiały, które zawarte są na stronach odpowiednio oznaczonych lub takich które posiadają charakterystyczne dla sfery seksualnej słowa w nazwie domeny, nie są sprawdzane z przyczyn prawnych. Weryfikacji powinny podlegać jednak przypadki, w których strona internetowa celowo wprowadza odbiorców w błąd. Strony, które na wstępie informują o szerzeniu zupełnie innych treści, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, powinny zostać natychmiast prześledzone właśnie pod kątem szerzenia pornografii. Witryny, które pod przykrywką znormalizowanych pod względem społecznym treści, rozpowszechniają tak naprawdę linki do treści pornograficznych, również powinny być prześwietlone w trybie natychmiastowym. Nieakceptowalne jest bowiem umieszczanie na stronie linków, które sugerując inne treści odsyłają do pornografii. Do odpowiednich organów ścigania bezzwłocznie powinny zostać przekazane również wszelkiego rodzaju adresy stron internetowych, które rozpowszechniają materiały pedofilskie i zoofilskie.

Różnica pomiędzy artyzmem a pornografią 

Powyższe informacje nie wykluczają oczywiście umieszczania na różnego rodzaju stronach internetowych czy też na przykład w portfolio fotografów artystycznych aktów, na których znajdują się nagie osoby dorosłe. Istotą aktów musi być jednak kwestia chęci przekazania czegoś więcej niż tylko samej nagości. Gra kolorów, odpowiednie światło, klimat zdjęcia który jest sensualny i eteryczny to aspekty, które pozwolą rozróżnić prawdziwy akt od innych form szerzenia pornografii. Pornografia to bowiem wulgarny sposób przedstawienia nagości lub stosunku osób o różnej lub tej samej orientacji seksualnej. Na tego rodzaju fotografiach często dla zwiększenia efektu wykorzystywane są wszelkiego rodzaju gadżety erotyczne, a nawet organiczne płyny. Celem zdjęć erotycznych w rozumieniu pornograficznym, które nie mają nic wspólnego z przedstawieniem piękna intymnej sfery życia jest znaczne podniesienie poziomu podniecenia seksualnego.